Adatvédelmi nyilatkozat

A személyes adatok védelme az interneten különösen fontos jelentőséggel bír.

Ezen adatvédelmi nyilatkozattal szeretném elkötelezni magam a személyes adatok és személyiségi jogok védelme mellett az 1992. évi LXIII. törvénynek (Adatvédelmi törvény) és az adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően.

Az Ön által megadott személyes adatokat (név, cím, telefonszám stb.) és az Ön felhasználói adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag számlázási, tanácsadási célokra, valamint saját promóciós anyagnak az adott e-mail vagy postai címre való megküldése céljából használom fel. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítom

Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag az Ön előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.

1. Milyen személyes adatokat kérünk, és ezeket hogyan dolgozzuk fel?

a. Név nélküli adatok

A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Név nélküli internetes látogatását kizárólag statisztikai célokra használjuk fel, internetes megjelenésünk optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, ezen rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

b. Feldolgozásra kerülő személyes adatok

Megrendelésnél kérjük személyes adatait. Ezek azok a személyes adatok, amiket feldolgozunk.

2. Milyen célból kérjük személyes adatait?

Személyes adatait az Ön azonosítása érdekében kérjük, és esetlegesen ajándék anyagok elküldéséhez, ill. a megrendelés lebonyolításához használjuk fel. Részletes tájékoztatás kérésekor adatait listánkon rögzítjük, de az ajándékok vagy megrendelt termékek kiküldésén felül nem használjuk fel.

3. Mikor kérjük személyes adatait?
Személyes adatait a megrendelés, ill. részletes információ kérése esetén rögzítjük.

4. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?
A személyes adatok harmadik félnek történő átadására csak törvényileg szigorúan szabályzott esetekben kerülhet sor.

5. Milyen jogai vannak a felhasználónak személyes adatai tekintetében?

Felhívjuk a figyelmét az Adatvédelmi törvényben lefektetett jogaira, különös tekintettel:
Tájékozódási jog
Az Adatvédelmi törvény értelmében jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni.
b.Ellenvetési jog
Az Adatvédelmi törvény értelmében joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, a helytelen adatok helyesbítésére.
c.Helyesbítés, törlés, korlátozás
Az Adatvédelmi törvény értelmében jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvéleménykutatás céljából történő használatát korlátozni.
6.Hogyan biztosítjuk az Adatvédelmi törvény és más idevonatkozó jogi szabályzók betartását?
Biztosítjuk Önt,hogy az Adatvédelmi törvény előírásai szerint megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti lépést, hogy személyes adatait védjük.
7.Kapcsolat
Amennyiben kérdése lenne adatvédelmével kapcsolatban,írjon a szemtrening@gmail.com-mail címre.